Vilken personlig ägodel skulle ta med dig till Dödens ö