Vad eller vilka platser skulle du vilja se på vägen till Dödens ö?